LÀM QUEN VỚI EXCEL 2010

[Bài 1] - LÀM QUEN VỚI EXCEL 2010

 15:51 31/10/2017

Bài 1: Hôm nay là bài đầu tiên về Excel 2010, chúng ta sẽ tìm hiểu về Excel 2010.
Excel là gì?, Ribbon là gì?, Nguyên tắc nhập liệu trong Excel và định dạng trong Excel 2010.
XỬ LÝ MỘT BẢNG TÍNH

[Bài 2] - XỬ LÝ MỘT BẢNG TÍNH

 21:15 02/11/2017

Bài 2: Bài hôm nay chúng ta biết cách xử lý bảng tính, xử lý cột, dòng, sheet, chèn thêm dòng, cột.
Biết cách tìm và thay thế dữ liệu, sắp xếp, lọc và rút trích.
GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL

[Bài 3] - GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL

 22:20 03/11/2017

Bài 3: Bài hôm nay chúng ta sẽ được biết và sử dụng các hàm cơ bản của Excel như hàm Sum, Max, Min, Left, Right, Mid và Value.
GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL (TT)

[Bài 4] - GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL (TT)

 21:05 07/11/2017

Bài 4: Bài hôm nay tiếp tục giới thiệu và sử dụng các hàm cơ bản của Excel. Hàm, If, If And, If Or, Date, Year, Month, Day.
DÙNG HÀM IF AND, IF OR, LEFT, RIGHT, MID, DATE

[Bài 5] - DÙNG HÀM IF AND, IF OR, LEFT, RIGHT, MID, DATE

 20:12 08/11/2017

Bài 5: Hôm nay chúng ta sẽ ôn và làm lại các hàm đã học, trước tiên các bạn phải nắm rõ các hàm đã học.
Các bạn xem hướng dẫn, trong thời gian tới sẽ có video hướng dẫn kèm theo.
DÙNG HÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU – HÀM DÒ TÌM

[Bài 6] - DÙNG HÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU – HÀM DÒ TÌM

 08:39 10/11/2017

Bài 6: Bài hôm nay chúng ta sẽ biết về các hàm cơ sỡ dữ liệu như: DSum, Dmax, DMin, DCount, DAverage và các hàm dò tìm như: Vlookup, Hlookup...
CÁC THỦ THUẬT NÂNG CAO EXCEL 2010

[Bài 7] - CÁC THỦ THUẬT NÂNG CAO EXCEL 2010

 19:09 10/11/2017

Bài 1: Hôm nay chúng ta học bài đầu tiên của Excel 2010 nâng cao. Chúng ta sẽ biết cách Bảo vệ tập tin (Đặt mật khẩu), khóa và bảo vệ ô chứa công thức, bảo vệ cấu trức bảng tính, ẩn sheet và đặt tên vùng.
VALIDATION (Ràng buộc dữ liệu) – TẠO LIST ĐỘNG - CONDITIONAL FORMATTING (Tô màu)

[Bài 8] - VALIDATION (Ràng buộc dữ liệu) – TẠO LIST ĐỘNG - CONDITIONAL FORMATTING (Tô màu)

 15:16 12/11/2017

Bài 2: Bài hôm nay chúng ta sẽ biết được các ràng buộc dữ liệu khi nhập liệu (Validation), cách tạo list động một cách linh động và cách tô màu có điều kiện trong excel 2010 (Conditional Formatting) 
CÁC HÀM NÂNG CAO VÀ THÔNG KÊ

[Bài 9] - CÁC HÀM NÂNG CAO VÀ THÔNG KÊ

 10:56 13/11/2017

Bài 3: Bài hôm nay chúng ta làm quen với các hàm thống kê nâng cao như hàm: Large, Small, Countifs, Sumifs, Subtotal.
Thống kê với lệnh Subtotal, thống kê với lệnh Consolidate, thống kê và phân tích với lệnh Pivottable và tạo PavotChar.
NHÓM HÀM THAM CHIẾU VÀ DÒ TÌM

[Bài 10] - NHÓM HÀM THAM CHIẾU VÀ DÒ TÌM

 20:17 13/11/2017

Bài 4: Giới thiệu các hàm tham chiếu và hàm dò tìm như hàm: Column, Columns, Row, Rows, Match, Index, Lookup, Indirect.
Các hàm này rất hữu ích cho chúng ta tham chiếu và dò tìm nâng cao.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây