MACRO – TEMPLATE – IMPORT – COMMENT - TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

MACRO – TEMPLATE – IMPORT – COMMENT - TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

 •   18/11/2017 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 1467
 •   Phản hồi: 0
Bài 6: Hôm nay chúng ta biết cách tạo Macro, tạo mẫu Template, cách sử dụng Template, Import dữ liệu, tạo chú thích, tìm kiếm và thay thế!
NHÓM HÀM THỜI GIAN VÀ CÔNG THỨC MẢNG

NHÓM HÀM THỜI GIAN VÀ CÔNG THỨC MẢNG

 •   15/11/2017 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 5482
 •   Phản hồi: 0
Bài 5: Bài hôm nay chúng ta sẽ biết đến các nhóm hàm thời gian như hàm: Datedif, Edate, EoMonth, Weekday.
Tìm hiểu về công thức mảng gồm có mảng mottj chiều và mảng hai chiều.
Tìm hiểu về cách đặt tên và sử dụng mảng.
NHÓM HÀM THAM CHIẾU VÀ DÒ TÌM

NHÓM HÀM THAM CHIẾU VÀ DÒ TÌM

 •   13/11/2017 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 3603
 •   Phản hồi: 0
Bài 4: Giới thiệu các hàm tham chiếu và hàm dò tìm như hàm: Column, Columns, Row, Rows, Match, Index, Lookup, Indirect.
Các hàm này rất hữu ích cho chúng ta tham chiếu và dò tìm nâng cao.
CÁC HÀM NÂNG CAO VÀ THÔNG KÊ

CÁC HÀM NÂNG CAO VÀ THÔNG KÊ

 •   12/11/2017 10:56:00 PM
 •   Đã xem: 12029
 •   Phản hồi: 0
Bài 3: Bài hôm nay chúng ta làm quen với các hàm thống kê nâng cao như hàm: Large, Small, Countifs, Sumifs, Subtotal.
Thống kê với lệnh Subtotal, thống kê với lệnh Consolidate, thống kê và phân tích với lệnh Pivottable và tạo PavotChar.
VALIDATION (Ràng buộc dữ liệu) – TẠO LIST ĐỘNG - CONDITIONAL FORMATTING (Tô màu)

VALIDATION (Ràng buộc dữ liệu) – TẠO LIST ĐỘNG - CONDITIONAL FORMATTING (Tô màu)

 •   12/11/2017 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 26306
 •   Phản hồi: 0
Bài 2: Bài hôm nay chúng ta sẽ biết được các ràng buộc dữ liệu khi nhập liệu (Validation), cách tạo list động một cách linh động và cách tô màu có điều kiện trong excel 2010 (Conditional Formatting) 
CÁC THỦ THUẬT NÂNG CAO EXCEL 2010

CÁC THỦ THUẬT NÂNG CAO EXCEL 2010

 •   10/11/2017 07:09:00 AM
 •   Đã xem: 1668
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Hôm nay chúng ta học bài đầu tiên của Excel 2010 nâng cao. Chúng ta sẽ biết cách Bảo vệ tập tin (Đặt mật khẩu), khóa và bảo vệ ô chứa công thức, bảo vệ cấu trức bảng tính, ẩn sheet và đặt tên vùng.
DÙNG HÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU – HÀM DÒ TÌM

DÙNG HÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU – HÀM DÒ TÌM

 •   09/11/2017 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 5132
 •   Phản hồi: 0
Bài 6: Bài hôm nay chúng ta sẽ biết về các hàm cơ sỡ dữ liệu như: DSum, Dmax, DMin, DCount, DAverage và các hàm dò tìm như: Vlookup, Hlookup...
DÙNG HÀM IF AND, IF OR, LEFT, RIGHT, MID, DATE

DÙNG HÀM IF AND, IF OR, LEFT, RIGHT, MID, DATE

 •   08/11/2017 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 13781
 •   Phản hồi: 0
Bài 5: Hôm nay chúng ta sẽ ôn và làm lại các hàm đã học, trước tiên các bạn phải nắm rõ các hàm đã học.
Các bạn xem hướng dẫn, trong thời gian tới sẽ có video hướng dẫn kèm theo.
GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL (TT)

GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL (TT)

 •   07/11/2017 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 1331
 •   Phản hồi: 0
Bài 4: Bài hôm nay tiếp tục giới thiệu và sử dụng các hàm cơ bản của Excel. Hàm, If, If And, If Or, Date, Year, Month, Day.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây