DÙNG HÀM IF AND, IF OR, LEFT, RIGHT, MID, DATE

[Bài ] - DÙNG HÀM IF AND, IF OR, LEFT, RIGHT, MID, DATE

 20:12 08/11/2017

Bài 5: Hôm nay chúng ta sẽ ôn và làm lại các hàm đã học, trước tiên các bạn phải nắm rõ các hàm đã học.
Các bạn xem hướng dẫn, trong thời gian tới sẽ có video hướng dẫn kèm theo.
GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL

[Bài ] - GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL

 22:20 03/11/2017

Bài 3: Bài hôm nay chúng ta sẽ được biết và sử dụng các hàm cơ bản của Excel như hàm Sum, Max, Min, Left, Right, Mid và Value.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây